Hiina aastate nimed

Hiina astroloogia põhineb 10-aastasel päikese-kuu tsüklil, mis on vana Hiina põllumajanduskalendri aluseks. Need tsüklid on jagatud viieks elemendiks . Kogu süsteemi hoiavad ülal harmooniat ja tasakaalu kehastavad yin ja yang (naiselement ja meeselement).

 

Algus Lõpp Algus Lõpp Element Loom
31. jaanuar 1900 18. veebruar 1901 28. jaanuar 1960 14. veebruar 1961 Metall Rott
19. veebruar 1901 7. veebruar 1902 15. veebruar 1961 4. veebruar 1962 Metall Härg
8. veebruar 1902 28. jaanuar 1903 5. veebruar 1962 24. jaanuar 1963 Vesi Tiiger
29. jaanuar 1903 15. veebruar 1904 25. jaanuar 1963 12. veebruar 1964 Vesi Jänes
16. veebruar 1904 3. veebruar 1905 13. veebruar 1964 1. veebruar 1965 Puu Draakon
4. veebruar 1905 24. jaanuar 1906 2. veebruar 1965 20. jaanuar 1966 Puu Madu
25. jaanuar 1906 12. veebruar 1907 21. jaanuar 1966 8. veebruar 1967 Tuli Hobune
13. veebruar 1907 1. veebruar 1908 9. veebruar 1967 29. jaanuar 1968 Tuli Lammas
2. veebruar 1908 21. jaanuar 1909 30. jaanuar 1968 16. veebruar 1969 Maa Ahv
22. jaanuar 1909 9. veebruar 1901 17. veebruar 1969 5. veebruar 1970 Maa Kukk
10. veebruar 1910 29. jaanuar 1911 6. veebruar 1970 26. jaanuar 1971 Metall Koer
30. jaanuar 1911 17. veebruar 1912 27. jaanuar 1971 14. veebruar 1972 Metall Siga
18. veebruar 1912 5. veebruar 1913 15. veebruar 1972 2. veebruar 1973 Vesi Rott
6. veebruar 1913 25. jaanuar 1914 3. veebruar 1973 22. jaanuar 1974 Vesi Härg
26. jaanuar 1914 13. veebruar 1915 23. jaanuar 1974 10. veebruar 1975 Puu Tiiger
14. veebruar 1915 2. veebruar 1916 11. veebruar 1975 30. jaanuar 1976 Puu Jänes
3. veebruar 1916 22. jaanuar 1917 31. jaanuar 1976 17. veebruar 1977 Tuli Draakon
23. jaanuar 1917 10. veebruar 1918 18. veebruar 1977 6. veebruar 1978 Tuli Madu
11. veebruar 1918 31. jaanuar 1919 7. veebruar 1978 27. jaanuar 1979 Maa Hobune
1. veebruar 1919 19. veebruar 1920 28. jaanuar 1979 15. veebruar 1980 Maa Lammas
20. veebruar 1920 7. veebruar 1921 16. veebruar 1980 4. veebruar 1981 Metall Ahv
8. veebruar 1921 27. jaanuar 1922 5. veebruar 1981 24. jaanuar 1982 Metall Kukk
28. jaanuar 1922 15. veebruar 1923 25. jaanuar 1982 12. veebruar 1983 Vesi Koer
16. veebruar 1923 4. veebruar 1924 13. veebruar 1983 1. veebruar 1984 Vesi Siga
5. veebruar 1924 24. jaanuar 1925 2. veebruar 1984 19. veebruar 1985 Puu Rott
25. jaanuar 1925 12. veebruar 1926 20. veebruar 1985 8. veebruar 1986 Puu Härg
13. veebruar 1926 1. veebruar 1927 9. veebruar 1986 28. jaanuar 1987 Tuli Tiiger
2. veebruar 1927 22. jaanuar 1928 29. jaanuar 1987 16. veebruar 1988 Tuli Jänes
23. jaanuar 1928 9. veebruar 1929 17. veebruar 1988 5. veebruar 1989 Maa Draakon
10. veebruar 1929 29. jaanuar 1930 6. veebruar 1989 26. jaanuar 1990 Maa Madu
30. jaanuar 1930 16. veebruar 1931 27. jaanuar 1990 14. veebruar 1991 Metall Hobune
17. veebruar 1931 5. veebruar 1932 15. veebruar 1991 3. veebruar 1992 Metall Lammas
6. veebruar 1932 25. jaanuar 1933 4. veebruar 1992 22. jaanuar 1993 Vesi Ahv
26. jaanuar 1933 13. veebruar 1934 23. jaanuar 1993 9. veebruar 1994 Vesi Kukk
14. veebruar 1934 3. veebruar 1935 10. veebruar 1994 30. jaanuar 1995 Puu Koer
4. veebruar 1935 23. jaanuar 1936 31. jaanuar 1995 18. veebruar 1996 Puu Siga
24. jaanuar 1936 10. veebruar 1937 19. veebruar 1996 6. veebruar 1997 Tuli Rott
11. veebruar 1937 30. jaanuar 1938 7. veebruar 1997 27. jaanuar 1998 Tuli Härg
31. jaanuar 1938 18. veebruar 1939 28. jaanuar 1998 15. veebruar 1999 Maa Tiiger
19. veebruar 1939 7. veebruar 1940 16. veebruar 1999 4. veebruar 2000 Maa Jänes
8. veebruar 1940 26. jaanuar 1941 5. veebruar 2000 23. jaanuar 2001 Metall Draakon
27. jaanuar 1941 14. veebruar 1942 24. jaanuar 2001 11. veebruar 2002 Metall Madu
15. veebruar 1942 4. veebruar 1943 12. veebruar 2002 31. jaanuar 2003 Vesi Hobune
5. veebruar 1943 24. jaanuar 1944 1. veebruar 2003 21. jaanuar 2004 Vesi Lammas
25. jaanuar 1944 12. veebruar 1945 22. jaanuar 2004 8. veebruar 2005 Puu Ahv
13. veebruar 1945 1. veebruar 1946 8. veebruar 2005 28. jaanuar 2006 Puu Kukk
2. veebruar 1946 21. jaanuar 1947 29. jaanuar 2006 17. veebruar 2007 Tuli Koer
22. jaanuar 1947 9. veebruar 1948 18. veebruar 2007 6. veebruar 2008 Tuli Siga
10. veebruar 1948 28. jaanuar 1949 7. veebruar 2008 25. jaanuar 2009 Maa Rott
29. jaanuar 1949 16. veebruar 1950 26. jaanuar 2009 23. veebruar 2010 Maa Härg
17. veebruar 1950 5. veebruar 1951 14. veebruar 2010 2. veebruar 2011 Metall Tiiger
6. veebruar 1951 26. jaanuar 1952 3. veebruar 2011 22. jaanuar 2012 Metall Jänes
27. jaanuar 1952 13. veebruar 1953 23. jaanuar 2012 9. veebruar 2013 Vesi Draakon
14. veebruar 1953 2. veebruar 1954 10. veebruar 2013 30. jaanuar 2014 Vesi Madu
3. veebruar 1954 23. jaanuar 1955 31. jaanuar 2014 18. veebruar 2015 Puu Hobune
24. jaanuar 1955 11. veebruar 1956 19. veebruar 2015 7. veebruar 2016 Puu Lammas
12. veebruar 1956 30. jaanuar 1957 8. veebruar 2016 27. jaanuar 2017 Tuli Ahv
31. jaanuar 1957 17. veebruar 1958 28. jaanuar 2017 15. veebruar 2018 Tuli Kukk
18. veebruar 1958 7. veebruar 1959 16. veebruar 2018 4. veebruar 2019 Maa Koer
8. veebruar 1959 27. jaanuar 1960 5. veebruar 2019 24. jaanuar 2020 Maa Siga

NIMED – Laste nimed – Nimepäevad – Riikide nimed